Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Baze de date (2) Data bases (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI168
4
2+1+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. CIOBAN Vasile, vcioban@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment