Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Birotică Birotics (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI159
5
2+0+2
6
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUNTEAN Emil
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment