Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Inteligenţă artificială Artificial intelligence
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI158
6
2+1+0
9
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitru@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment