Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Bazele matematice ale calculatoarelor Mathematical foundations of Computer Science
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI152
1
2+2+0
7
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. LAZĂR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Dupa insusirea materialului prezentat la aceasta disciplina studentul ar trebui sa:
* Cunoasca modelele matematice aplicate la constructia procesoarelor;
* Cunoasca unele sisteme de codificare a informatiei folosite la reprezentarea informatiei in calculator;
* Cunoasca notiunile de baza de algebra booleana, logica matematica, precum si principalele aplicatii ale acestora in informatica;
* Foloseasca asertiuni formale in specificarea programelor.
On completion of the class, a student should be able:
* to understand the mathematical models applied in constructing computer processors
* to indicate some coding systems used for data reprezentation in computers
* to understand the role of logic and boolean algebra in processing data
* to use formal assertions in program specification
Continut
1. Sisteme si baze de numeratie
* Reprezentarea pozitionala a numerelor
* Algoritmi de trecere dintr-o baza in alta
* Operatiile aritmetice fundamentale: adunare, scadere, inmultire, impartire intr-o baza oarecare
* Bazele de numeratie 2, 8, 16
2. Codificarea informatiei
* Notiunea de cod
* Codificarea datelor in calculator: caractere, numere reale, numere intregi
* Codificari binare si aritmetica binara de numere intregi
3. Elemente de logica matematica
* Algebra propozitiilor
* Forme normale
* Deductibilitate
* Simplificarea functiilor booleene
* Predicate. Operatii cu predicate. Formule predicative
* Problema deciziei in logica predicatelor
* Principiul rezolutiei in demonstrarea automata
* Specificarea algoritmilor
Bibliografie
1. I. Angheloiu, Teoria codurilor. Ed. Militara, Bucuresti, 1972.
2. F.M. Boian, Sisteme de operare interactive, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1994.
3. N. Both, Capitole speciale de logica matematica, lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1994.
4. F. M. Boian, De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 1996.
6. G. Cullmann, Coduri detectoare si coduri corectoare de erori, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972.
7. D.I. Ion, C. Nita, Elemente de aritmetica cu aplicatii in tehnici de calcul, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1978.
8. D. Ionescu, Codificare si coduri, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1981.
9. D. Ionescu, L. Nisipeanu, E. Stoica, Baze matematice pentru calculatoare numerice, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1978.
10. D.E. Knuth, Tratat de programarea calculatoarelor; vol 3: Algoritmi seminumerici, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1985.
Evaluare Assessment
Nota finala este media ponderata (60%) dintre nota obtinuta la examenul scris de la sfarsitul de semestrului, si nota obtinuta la un examen scris in timpul semestrului din primele doua parti (baze de numeratie si codificarea informatiei).
A written 2-hour examination (at the end of semester) contributes 60% of the assessment for this course. The other 40% is based on 2-hour written examination (during the semester) from the first and second part of the course.