Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme expert Expert systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI092
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI092
6
2+0+2
8
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI092
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUNTEAN Emil
Obiective Aims
- Insusirea tehnologiilor de elaborare a sistemelor expert;
- Insusirea metodelor de reprezentare a cunostintelor;
- Insusirea si programarea a doua generatoare de sisteme expert.
Acquire of developing technologies for expert systems.
Acquire of knowledge reprezentation methods.
Acuire and programming of two expert system generators.
Continut
1. Sisteme bazate pe prelucrarea cunostintelor
2. Introducere in sisteme expert. Locul sistemelor expert in activitatea informatica. Domeniile de utilizare a sistemelor expert.
3. Arhitectura unui sistem expert. Bazele de cunostinte, bazele de fapte, motoarele de inferenta.
4. Motoarele de inferente. Metode de rationament. Deductia automata.
5. Reprezentarea cunostintelor. Reguli de productie. Cunostinte procedurale si cunostinte declarative. Reprezentare logica.
6. Reprezentarea cunostintelor. Retele semantice. Cadre.
7. Reprezentarea cunostintelor. Orientarea obiectuala. Achizitia cunostintelor.
8. Implementarea sistemelor expert. Limbaje de programare. Medii de dezvoltare.
9. Invatarea automata. Conceptele invatarii. Metode de invatare. Invatarea si sistemele expert.
10. Evaluarea sistemelor expert. Piata si achizitionarea, utilizarea si intretinerea unui sistem expert.
11. Sisteme expert in intreprinderi industriale.
12. Sisteme expert in gestiune.
13. Sisteme expert in activitatea financiar-bancara.
Bibliografie
1. D. Zaharia, P. Nastase, Sisteme expert de gestiune, Ed. ROMCART, Bucuresti 1993.
2. G. Beuchimal, P. Levine, J.-C. Pomerol, Sisteme expert in intreprinderi, Ed. Tehnica, Bucuresti 1993.
3. I. Andone, Inteligenta artificiala si sisteme expert in contabilitate, Ed. Moldova, Iasi, 1993.
Evaluare Assessment
Pe parcursul semestrului se tin referate care sunt notate. Nota finala va fi media dintre nota acordata pe raspunsul dat la examen si nota primita pe referat.
During each course will held noted reports. The final note will be the medium between the exam note and report note.