Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Paralelizarea automată a programelor Automatic parallelisation of programs
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI090
6
2+1+0
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. VANCEA Alexandru Ioan, vancea@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment