Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect individual Project
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI081
4
0+0+1
2
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. FRENŢIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment