Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Calcul evolutiv în inteligenţa artificială Evolutive computing in artificial intelligence
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI078
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment