Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiectarea şi implementarea controalelor Control design and implementation
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI077
5
2+0+2
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI077
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. LAZĂR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment