Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Instrumente CASE CASE tools
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI076
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI076
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Dănuţ, chiorean@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment