Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Servere de date Database servers
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI075
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI075
6
2+0+2
8
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI075
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment