Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Aplicaţii client/server Client/server applications
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI072
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI072
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment