Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea limbajului natural Natural language processing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI070
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI070
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TĂTAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment