Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de combinatorică Selected topics of combinatorics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI068
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI068
7
2+2+0
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment