Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Dezvoltarea rapidă de aplicaţii Rapid application development
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI067
5
2+0+2
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI067
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment