Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Baze de date distribuite Optimization in database systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI054
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI054
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. VARGA Viorica, ivarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Familiarizarea studentilor cu noutati in lumea bazelor de date: baze de date orientate pe obiect, baze de date distribuite, baze de date deductive, optimizarea interogarii bazelor de date.
To get use with news in database systems: object-oriented database systems, distributed database systems, deductive database systems, query optimization in database systems.
Continut
1. Baze de date orientate pe obiect.
1.1. Notiuni teoretice de baza.
1.2. Prezentarea unui sistem de gestiune a bazelor de date orientate pe obiect.
1.3. Concepte aditionale.
2. Baze de date distribuite.
2.1. Obiectivele principale ale bazelor de date distribuite.
2.2. Problemele bazelor de date distribuite.
2.3. Gestiunea tranzactiilor in baze de date distribuite.
3. Baze de date deductive.
3.1. Concepte de baza in baze de date deductive.
3.2. Limbajul DATALOG.
3.3. Interogarea bazelor de date deductive.
4. Optimizarea interogarii bazelor de date.
4.1. Optimizarea interogarii bazelor de date relationale.
4.2. Optimizarea interogarii bazelor de date distribuite.
4.3. Optimizarea interogarii bazelor de date orientate pe obiect.
Laborator: Realizarea unui siatem de gestiune a bazelor de date orientate pe obiect. Realizarea unui optimizor de interogari pentru baze de date relationale.
Bibliografie
1. Date, C.J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
2. Das, S.K., Deductive Databases and Logic Programming, Addison- Wesley Publishing Company, 1992.
3. Helman. P., The Science of Database Management, IRWIN, 1994.
4. Ullman, J.D., Principles of Database and Knowledge-base Systems, Computer Science Press, vol.I, 1988, vol.II, 1989.
5. Ozsu, H.T., Valduriez,P., Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall, 1991.
Evaluare Assessment
- 25% din nota finala nota de laborator
- 75% din nota finala media de la 2 lucrari de control
25% from the final mark is the mark from the laboratory 75% from the final mark is the average of 2 written test.