Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare concurentă Concurrent programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI051
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI051
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea de catre studenti a tehnicilor actuale de programare paralela si concurenta pe un singur sistem. Deschiderea unor directii de cercetare in domeniul calculului paralel si a calculului concurent, cu predilectie spre automatizarea, partiala sau totala a acestora.
Learning by the students of the new concurrent and distributed programming technics with a master system. Opening some research directions in the domain of parallel and concurrent computing, to automation them, partially or totally.
Continut

1. Facilitati de concurenta specifice Unix: Multiaccesul la fisiere; mecanisme de blocare a fisierelor. Conceptul de semnal si utilizarea semnalelor, Mecanismul IPC (Inter Process Communications). IPC memorie partajata. IPC semafoare. IPC cozi de mesaje.
2. Programarea folosind fire de executie: Threaduri sub Unix. Threaduri sub Windows NT.
3. Pachete de programe si limbaje care simuleaza concurenta: C, PascalC, Java
Bibliografie
1. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
2. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, Cluj, 1997
3. Brown C. UNIX Distributed Programming Prentice Hall, 1994
4. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995
5. Nichols B. s.a. Pthreads Programming, O'Reilly, 1996
Evaluare Assessment
Modul de evaluare
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).
A compulsory application and an writing exam on finish of the semester. The mark is a mean between:
- the exam mark;
- the application mark;
- the semester activity: quality of programms, documentations etc.