Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea imaginilor Image processing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI049
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI049
6
2+0+2
8
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI049
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea problemelor ce apar la prelucrarea imaginilor si cum sunt rezolvate acestea in diferite sisteme existente.
To get acquainted with the problems related to image processing and with the way they are dealt with in different existing systems.
Continut
1. Gestiunea culorilor.
2. Gestiunea imaginilor.
3. Filtrarea imaginilor.
4. Transformarea imaginilor.
5. Analiza scenelor.
6. Pachete de programe pentru prelucrarea imaginilor.
7. Suprafete grafice: Windows si XWindows.
8. Formate grafice.
Bibliografie
1. Baltac, V, (si colectiv), Sisteme interactive si limbaje conversationale. Editura Tehnica, Bucuresti, 1984.
2. Baltac, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
3. Dogaru, D., Metode noi in proiectare. Elemente de grafica 3D. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988.
4. Foley, J.D., Van Dam, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
5. Moldoveanu, F., Racovita, Z., Petrescu, S., Hera, G., Zaharia, M., Grafica pe calculator. Editura Teora, Bucuresti 1996.
6. Pavlidis, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
7. Petcu, D., Cucu, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
8. Roman, D., Lustig, A., Stanescu, C., Algoritmi de automatizare a proiectarii. Editura Militara, Bucuresti, 1988.
9. Vlada, M., Nistor, I., Posea, A., Constantinescu, C., Grafica pe calculator in limbajele Pascal si C. Implementare si aplicatii. Vol. I, II. Editura tehnica, Bucuresti, 1992.
10. Wolfram, S., Mathematica - A System for Doing Mathematics by Computer. Addison-Wesley Publ.Comp., 1992.
Evaluare Assessment
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la examen.
The final grade will rezult from the evaluation of the laboratory work and of a final exam.