Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Grafică pe calculator Computer graphics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI045
5
2+0+2
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI045
5
2+0+2
6
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI045
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea facilitatilor grafice ale diferitelor componente dintr-un calculator si modul de programare a acestora.
2. Crearea de proceduri si functii pentru functiile de baza din grafica pe calculator.
3. Conceperea unor structuri de date pentru gestiunea suprafetelor si obiectelor 3D.
1. To get acquainted with the graphic facilities of the different components of a computer and with their way of programming.
2. To create procedures and functions for the main functions in computer graphics.
3. To create data structures for managing the 3D surfaces and objects.
Continut
1. Aplicatii ale sistemelor grafice.
2. Hardware pentru grafica. Folosirea placilor grafice EGA, VGA, SVGA. BIOS EGA, VGA, SVGA. Gestiunea culorilor.
3. Grafica in diferite limbaje si medii de programare (Defphi, Visual C++, Maple). Aplicatii.
4. Elemente de geometrie computationala. Sisteme de coordonate.
5. Functii de baza. Desenarea unui punct, segment, cerc, elipsa. Transpunerea poligoanelor. Umplerea zonelor. Cliping 2D, 3D. Tehnici de proiectie.
6. Modelarea obiectelor grafice 3D.
7. Gestiunea obiectelor grafice. Modele de iluminare.
8. Desenarea suprafetelor.
9. Ajustarea curbelor si suprafetelor.
10. Realizarea sistemelor grafice. Standarde.
Bibliografie
1. Baltac, V, (si colectiv), Sisteme interactive si limbaje conversationale. Editura Tehnica, Bucuresti, 1984.
2. Baltac, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
3. Dogaru, D., Metode noi in proiectare. Elemente de grafica 3D. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988.
4. Foley, J.D., Van Dam, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
5. Moldoveanu, F., Racovita, Z., Petrescu, S., Hera, G., Zaharia, M., Grafica pe calculator. Editura Teora, Bucuresti 1996.
6. Pavlidis, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
7. Petcu, D., Cucu, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
8. Roman, D., Lustig, A., Stanescu, C., Algoritmi de automatizare a proiectarii. Editura Militara, Bucuresti, 1988.
9. Vlada, M., Nistor, I., Posea, A., Constantinescu, C., Grafica pe calculator in limbajele Pascal si C. Implementare si aplicatii. Vol. I, II. Editura tehnica, Bucuresti, 1992.
10. Wolfram, S., Mathematica - A System for Doing Mathematics by Computer. Addison-Wesley Publ.Comp., 1992.
Evaluare Assessment
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la colocviu.
The final grade will rezult from the evaluation of the laboratory work and of a final exam.