Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Limbaje formale şi tehnici de compilare Formal languages and compiler design methods
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI044
4
2+1+2
6
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. MOTOGNA Simona Claudia, motogna@cs.ubbcluj.ro
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea functionarii unui compilator, a fazelor compilarii. Pentru aceasta e necesar si suportul formal al modelelor fazelor compilarii, constand in obtinerea unor cunostiinte din domeniul limbajelor formale: gramatici, automate, echivalente intre limbajele generate de gramatici si cele acceptate de automate.
To know how a compiler is functioning, and the compilations steps. It is also necessary to gain knowledge in the formal support of the compilation steps, meaning formal languages theory: grammars, automata, equivalences between grammar generated languages and automata accepted languages.
Continut
Cursul urmareste prezentarea notiunilor fundamentale legate de limbaje formale: gramatici (clasificare, gramatici regulare, gramatici independente de context), automate finite si push-down si echivalenta dintre gramatici si automate.
Partea a doua a cursului va contine principalele aspecte legate de constructia compilatoarelor: analiza lexicala, analiza sintactica (diverse metode de analiza sintactica), analiza semantica.
Bibliografie
1. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman - Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Addison Wesley, 1979.
2. L.D. Serbanati - Limbaje de programare si compilatoare, Ed. Academiei RSR, 1987.
3. A.V. Aho, D.J. Ullman - Principles of computer design, Addison-Wesley, 1978.
4. A.V. Aho, D.J. Ullman - The theory of parsing, translation and compiling, Prentice-Hall, Engl. Cliffs., N.J., 1972, 1973.
5. D. Gries - Compiler construction for digital computers,, John Wiley, New York, 1971.
6. G. Moldovan, V. Cioban, M. Lupea - Limbaje formale si automate. Culegere de probleme, Univ. "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1996.
Evaluare Assessment
Nota finala obtinuta la aceasta disciplina va reflecta atat activitatea la seminar si la laborator cat si cunsotiintele acumulate de studenti.
Nota finala se calculeaza astfel:
20% nota_laborator + 20% nota_seminar + 60% nota_examen.
Nota la seminar se va stabile pe baza temelor saptamanale pe care studentii le vor primi.
The final grade will reflect the seminar and lab activity and the knowledge obtained by the students.
The final mark will be compute from: 20% lab_mark + 20% seminar_mark + 60% exam_mark.
The seminar_mark will be establish from the weekly homeworks.