Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Birotică Birotics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI038
8
2+0+2
0
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MI038
6
2+0+2
5
obligatorie
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Lect. LUPEA Mihaiela, lupea@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
- prezentarea posibilitatilor diferitelor editoare de texte profesionale
- prezentarea diferitelor fonturi si notiuni elementare de tipografie
- prezentarea unor tabelatoare uzuale
Several professional text editors, fonts, elementary typographical notions and using the worksheet programs are presented.
Continut
1. Istoricul editarii textelor cu calculatorul.
2. Prezentarea detaliate a editorului Word for Windows 6.0.
3. Concepte de tipografie moderna.
4. Prezentarea succinta a editorului Wordperfect sub DOS si Windows.
5. Prezentarea editoarelor matematice TeX, LaTeX, AMS-TeX.
6. Produse program de tip Desktop Publishing (Ventura, Page Maker etc.).
7. Hipertexte si realizarea lor (Limbajul HTML).
8. Tabelatoare (Lotus, QuattroPro, Excel). Prezentarea detaliate a programului Excel sub Windows.
Bibliografie
1. Gero Judit, Reich Gabor: Word for Windows 6.0, ComputerBooks, 1995.
2. S. Kovacs: WordPerfect 5.1, Ed. Albastra, Cluj, 1994.
3. H. F. Pop: LaTeX, manual de utilizare, Univ. Cluj, 1993.
4. D. E. Knuth: The TeXbook, Addison-Wesley, 1988.
6. *** : Quattro Pro. Version 2.0 User's Guide, 1990.
7. *** : HTML Reference Manual, http://www.sandia.gov/sci_compute/html_ref.html.
Evaluare Assessment
Studentii vor primi o nota pe activitatea de la laborator, unde vor trebui sa realizeze o lucrare, tema acesteia fiind fixata de comun acord cu cadrul didactic in primele doua saptamani ale semestrului. Nota finala va fi media aritmetica a notelor obtinute la laborator si la examen.
The students will realize a work in laboratory. The final mark will be the average of the mark for this work and those of the exam.