Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme distribuite Distributed systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI030
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI030
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor, moldovan@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1) Obtinerea unei viziuni teoretice, de ansamblu, asupra sistemelor distribuite.
2) Prezentarea unor modele teoretice pentru sisteme distribuite
Obtaining a general theoretical vision on distributed systems. Presentation of several distributed system models.

Continut
1. Conceptul de sistem, clasificari
2. Sisteme distribuite, definitie, caracteristici
3. Topologii de sisteme distribuite
4. Modele de sisteme distribuite bazate pe teoria grafelor
5. Comunicatii si probleme de rutaj in SD
6. Probleme de optimizare in SD, algoritmi
7. Modele de SD probabilistice
Bibliografie
1. Paunescu, F., Golesteanu, D.P., Sisteme cu prelucrare distribuita si aplicatiile lor. Editura Tehnica, Bucuresti 1993.
2. Moldovan, G., Bazele informaticii II. Litografiat Univ."Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, 1985.
3. Moldovan, G., Rap, I., Files d'attente dans des systemes distribuees des services. Studia Univ."Babes-Bolyai", Mathematica, vol.37, no.3, 1992.
Evaluare Assessment
Nota finala este media obtinuta din:
- nota data pe baza prezentarii unui referat
- nota data ca urmare a aprecierii de la discutia finala din cadrul colocviului.
The final mark will be obtained as the average of the mark for a seminar lecture and the one for exam.