Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare distribuită - platforme Java Distributed programming - Java platforms
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI028
6
2+0+1
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea de catre studenti a limbajelor Java si JavaScript.
Insusirea de catre studenti a tehnicilor actuale de programare distribuita pe un singur sistem si intre mai multe sisteme, cu si fara sistem master, folosind platforme Java.
Realizarea de aplicatii distribuite operationale in Intranet si in Internet. Crearea unor pagini Web competitive.
The main purpose of this course is to teach the students the Java and
JavaScript languages. Also, to develop the modern applications to Internet and Intranet communications. In this context, the students will design and implementate some distributed and local applications using Internet / Intranet public services.
Continut
I. CURS
1. Protocoale de comunicatie; scheme de adresare in Internet. Modelul TCP/IP. Protocoale de nivel aplicatie: SMTP, FTP, RPC, HTTP, TELNET. Particularitati ale implementarilor sub UNIX si sub WINDOWS. Adrese IP si clase de adrese; adrese IP speciale. Tipuri de adrese Internet; specificari de domenii. Mecanismul DNS. Specificarea resurselor in Internet: URL
2. Programare distribuita si comunicarea prin Web: caracteristici, instrumente. Mecanismul client / server; clasificari ale serverelor. Comunicatia prin socket si RPC; cadrul general. Principiile http. Servere Web: Apache. Navigatoare (clienti, browsere) Web: Netscape, Internet Explorer, Lynx. Editoare specifice HTML: Word, Netscape, Front Page etc.
3. Elemente ale limbajului de programare Java. Prezentare comparata cu C si C++. Specificul Java. Principalele clase standard: Lang, Applet, Awt, Io, Net. Animatie, interfete utilizator. Medii de dezvoltare Java: JDK, Visual J++.
4. Apleturi Java si HTML. Caracteristicile apletului. Interfata cu mediul, preluare parametri din HTML. Aplicatii: animatie, interfete grafice. Securitatea in apleturi. Dezvoltarea de pagini dinamice HTML si Java
5. JavaScript si Internet. Ce este Javascript. Mecanismul de functionare si limite. Prezentarea limbajului prin comparatie cu Java. JavaScript in aplicatii Internet.
6. Facilitati moderne Java. RMI, JDBC, Agenti mobili, Corba, WinInet API
II. LABORATOR
Elaborarea de aplicatii distribuite folosind Java si JavaScript in retele eterogene: familii Unix si/sau versiuni Windows.
Elaborarea de documentatii relative la programele respective, in vederea exploatarii si dezvoltarii viitoare a acestora.
Bibliografie
1. Bankston s.a. Java 1.1 Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
2. Boian F. M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
3. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, 1996
4. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii
5. Breedlove B. s.a. Web Programming Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Cristea V. s.a. UNIX, Ed. Teora, Bucuresti, 1993
7. December J. s.a. HTML & CGI Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
8. Radoiu D. HTML; publicatii Web. Computer Press AGORA 1996
9. Rotaru E. Limbajul JAVA. Computer Press AGORA 1996
10. Wyatt, A. L. Navigand prin INTERNET. Ed. ALL, Bucuresti, 1995
Evaluare Assessment
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).
A compulsory application and an writing exam on finish of the semester. The mark is a mean between:
- the exam mark;
- the application mark;
- the semester activity: quality of programms, documentations etc.