Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Management şi marketing Management and marketing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI022
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. OPREAN Dumitru
Prof. Dr. VORJAK Almos
Obiective Aims
Familiarizarea studentilor cu problematica organizarii si conducerii economiei.
Initiere in procese decizionale manageriale si de marketing.

Continut

Bibliografie
1. Florescu, C., si altii, Marketing, Ed. Marketer, Bucuresti, 1995.
2. Nicolescu, O., Management, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1993.
3. Oprean, D., Racovitan, D., Oprean, V., Informatica de gestiune si manageriala, Ed. Eurounion, Oradea, 1994.
Evaluare Assessment
Examen oral.
Exam.