Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare Windows Windows programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI016
8
2+0+2
0
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MI016
6
2+0+1
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. POP Horia, hfpop@cs.ubbcluj.ro
Lect. DARVAY Zsolt, darvay@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea arhitecturii, structurii si modului de functionare a unui sistem de operare grafic
2. Cunoasterea elementelor fundamentale ale Win32 API
3. Formarea capacitatii de a realiza aplicatii folosind mediul Visual C++
1. Knowledge of the architecture, structure and functionality of a graphic operating system
2. Knowledge of fundamental elements of Win32 API
3. Formation of the ability to develop applications using Visual C++
Continut
1. Sistemul de dezvoltare a aplicatiilor Visual C++
1.1. Visual C++ si Developer Studio
1.2. AppWizard
1.3. ClassWizard
1.4. Depanare, reutilizarea codului si galeria de componente
2. Arhitectura sistemului de operare Windows si Win32 API
2.1. Introducere in Windows
2.2. Bucla de mesaje
2.3. Ferestre, cutii de dialog si controale
2.4. Fisiere de resurse
2.5. Contexte de dispozitiv
2.6. Thread-uri si procese
2.7. Managementul memoriei
2.8. Managementul fisierelor
2.9. Clipboard
2.10. Registry
2.11. Tratarea exceptiilor
3. Microsoft Foundation Classes (MFC)
3.1. Introducere in MFC
3.2. Scheletul unei aplicatii MFC
3.3. Documente si View-uri
3.4. Dialoguri si ferestre de proprietati
3.5. Suportul MFC pentru dialoguri si controale
3.6. Controale OLE
3.7. Contexte de dispozitive si obiecte GDI
3.8. Serializare
3.9. Clase colectie
3.10. Exceptii, multithreading si alte clase MFC
4. Elemente de programare avansata
4.1. OLE in aplicatii MFC
4.2. ODBC
4.3. Aplicatii Multimedia
4.4. Help context-senzitiv
4.5. Programare TCP/IP cu Winsock
4.6. Construirea de AppWizard-uri
Bibliografie
1. Adrian King, Inside Windows 95, Microsoft Press, 1994.
2. Charles Calvert, Teach Yourself Windows Programming in 21 Days, SAMS Publishing, 1993.
3. F. Houlette et al, Insider's Guide to Windows 95 Programming, Que Corporation, 1995.
4. Marius Iurian, Simona Iurian, Cristian Mihoc, Dragos Pop: Microsoft Windows 3.1: aplicatii, tehnici, practica, Editura ProMedia, Cluj-Napoca, 1993.
5. Mihaela Ordean, Programarea aplicatiilor C sub Windows, Editura Microinformatica, 1996.
6. Charles Petzold, Programming Windows 3.1, Microsoft Press, 1993.
7. Charles Petzold, Programming Windows 95, Microsoft Press, 1996.
8. Documentatii ale sistemelor: Microsoft Windows 3.x si 95, X-Windows.
9. Documentatii ale produselor: Microsoft Visual C++, Borland Delphi.
10. Viktor Toth, Visual C++ Unleashed, Sams Publishing, 1996.
11. Special Edition Using Visual C++, Que Corporation, 1997.
Evaluare Assessment
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de cunoastere si intelegere a domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a stabili anumite conexiuni si de a utiliza cunostintele in rezolvarea unor probleme. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: lucrarea scrisa; activitatea de la laborator; intarzierea in predarea lucrarilor de laborator; absentele de la activitatea de laborator.
Each student has to prove that (s)he aquired an acceptable level of knowledge and understanding of the subject, that (s)he is capable of stating these knowledge in a coherent form, that (s)he has the ability to establish certain connexions and to use the knowledge in solving different problems. The final grade will be based on the following components: written paper; laboratory activity; lateness in handing the laboratory assignments; missing laboratory activities.