Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Structuri de date şi algoritmica grafelor Data structures and graph algorithms
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI014
5
2+1+1
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI014
3
2+1+1
7
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Conf. Dr. TOADERE Teodor, toadere@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment