Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme integrate de proiectare şi programare Integrated systems for design and implementation
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI012
6
2+0+1
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI012
6
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. LAZĂR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Asist. BUZOGANY Endre, endre@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne in scrierea softului de aplicatie
c) deprinderi de folosire a instrumentelor de asistare a activitatii de dezvoltare a programelor
At the completion of this course, the students will be able to:
a) have a systematic knowledge concerning application development methodologies
b) be familiarized with the modern concepts and preocupations in the field of developing application software
c) know the use of computer-aided software development tools
Continut
1. Programe si produse program
1.1. Clasificare, criterii de calitate
1.2. Procesul de dezvoltare a produselor program: modelarea, modularitatea, reutilizarea, etape de realizare
1.3. Paradigme de programare: procedurala, modulara, abstractizarea datelor, orientata pe obiecte
2. Softul - procesul si gestiunea lui
2.1. Dezvoltarea de aplicatii soft. Paradigme ale dezvoltarii: modelul cascada, prototipizarea, modelul spirala
2.2. Gestiunea proiectelor (scalabilitate, estimare, planificare)
3. Analiza cerintelor
3.1. Analiza de sistem
3.2. Fundamentele analizei cerintelor
3.3. Abordari: analiza structurata si extensiile sale, analiza si modelarea datelor orientate pe obiecte, tehnici alternative si
3.4. Instrumente CASE. Metode formale de analiza
4. Proiectarea si implementarea softului
4.1. Elemente fundamentale
4.2. Abordari orientate pe flux de date
4.3. Abordari orientate pe obiecte
4.4. Abordari orientate pe date
4.5. Proiectarea interfetei utilizator
4.6. Proiectarea sistemelor in timp real
4.7. Codificarea.
5. Testarea, verificarea si intretinerea softului
5.1. Asigurarea calitatii softului;
5.2. Tehnici si strategii de testare
5.3. Intretinerea softului
5.4. Configurarea softului.
La inceputul semestrului, studentii vor primi (la nivel de subgrupa) cate o tema de laborator care va insemna realizarea unui produs informatic.
Activitatea de seminar va consta din discutarea aspectelor legate de definirea, specificarea, analiza, proiectarea, implementarea, testarea si distribuirea produsului aferent, impreuna cu documentatia completa a acestuia. Atat la seminar cat si la laborator munca va fi organizata in echipe (2 echipe/subgrupa), care vor lucra concurent la aceeasi tema. Echipele vor fi organizate pe modelul echipei programatorului sef.
De asemenea, la seminar se vor putea discuta (sub forma de referate prezentate de studenti) aspecte de detaliu legate de materia predata la curs. Munca de laborator a studentilor va cuprinde folosirea unor instrumente CASE pentru dezvoltarea produsului program si elaborarea documentatiei aferente acestuia.
Bibliografie
1. Arnold,P.S., S.Bodoff, D.Coleman, H.E.Gilchrist, F.M.Hayes: An Evaluation of five Object-Oriented Development Methods, JOOP, 1991, pp.107-121.
2. Booch, G.: Object-Oriented Design with Applications, Benjamin Cummings, 1991.
3. Buhr,R.J.A.: Practical Visual Techniques in System Design with Applications to Ada, Prentice Hall, 1991.
4. Coad,P. and E.Yourdon: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press (Prentice-Hall), 2nd edition, 1991.
5. Coad,P. and E.Yourdon: Object-Oriented Design, Prentice-Hall, 1991.
6. Frentiu,M. si B.Parv: Elaborarea programelor: metode si tehnici moderne, ProMedia Cluj-Napoca, 1994.
7. Meyer,B.: Object Oriented Software Construction, Prentice-Hall, 1988.
8. Parv,B. si Al. Vancea: Fundamentele limbajelor de programare, Microinformatica, Cluj-Napoca, 1996.
9. Pressman, Roger S., Software Engineering. A Practitioner's Approach, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., 1992.
10. Reed,T.A.: An Introduction to Algorithm Design and Structured Programming, Prentice Hall, 1988.
11. Rumbaugh,J., Blaha,M., Premerlani,W., Eddy,F., Lorenson,W.: Object-Oriented Modelling and Design, Prentice Hall, 1991.
12. Tracz,W.: Software Reuse Maxims, A.C.M. SIGSOFT, 13, 4, October 1988.
13. Voss, G.: Object Oriented Programming: An Introduction, Osborne McGraw-Hill, 1991.
14. Yourdon,E.N. and L.L.Constantine: Structured Design, Prentice Hall, 1979.
15. Documentatii ale produselor: Borland C++, Borland si Turbo Pascal, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows
16. *** Colectia revistei electronice Object Currents, SIGS (http://www.sigs.com/objectcurrents/)
Evaluare Assessment
Forma de examinare este examenul scris, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa (discutia unui studiu de caz).
Nota finala va fi formata din:
a) Activitatea de la laborator: 2 pct
b) Lucrare scrisa
1. Partea teoretica: 5 pct din cele 5 capitole
2. Parte aplicativa: studiu de caz - 2 pct
The assessment method is written exam. There will be two parts: the first one will contain theoretical questions, and the second a minicase study. The final mark (on a ten points scale, one point by default) will be obtained as:
a) Lab activity: 2 pct
b) Written exam:
1. Theoretical part: 5 pct
2. Minicase study: 2 pct