Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Analiza şi proiectarea sistemelor System analysis and design
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI010
5
2+2+0
5
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI010
5
2+2+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MI010
5
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede:
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne in scrierea softului de aplicatie
c) locul si rolul aplicatiilor de gestiune intr-o intreprindere
d) motivatia necesara privind importanta documentarii produselor soft
At the completion of this course, the students will be able to:
a) have a systematic knowledge concerning application development methodologies
b) be familiarized with the modern concepts and preocupations in the field of developing application software
c) place and role of management information systems at corporate level
d) understand the importance of documentation during the whole software development process.
Continut
1. Programare pe scara mica, programare pe scara mare
1.1. Diferenta dintre programele didactice si programele comerciale
1.2. Categorii de utilizatori ai programelor
1.3. Domenii de aplicatii
2. Programe mici - o abordare metodica
2.1. Specificarea
2.2. Analiza
2.3. Proiectarea
2.4. Codificarea
2.5. Studii de caz
2.6. Documentarea
3. Programe medii - perfectionarea metodologiei
3.1. Analiza
3.2. Proiectarea
3.3. Codificarea
3.4. Testarea
3.5. Studii de caz
3.6. Documentarea
4. Programe mari - obiecte si componente
4.1. Analiza
4.2. Proiectarea
4.3. Codificarea
4.4. Integrarea componentelor
4.5. Testarea
4.6. Studii de caz
4.7. Documentarea
5. Sisteme informatice
5.1. Cadrul organizatoric al unei intreprinderi
5.2. Modele de business si arhitecturi de sisteme informatice
5.3. Aplicatii de gestiune
5.4. Aplicatii de sprijin al deciziilor
La seminar se vor discuta studiile de caz prezentate sumar la curs. Studentii vor primi materialul necesar si vor pregati expuneri.
Bibliografie
1. Frentiu,M. si B.Parv: Elaborarea programelor: metode si tehnici moderne, ProMedia Cluj-Napoca, 1994.
2. Kanter, J. Managing with Information, fourth ed., Prentice Hall, 1992.
3. Parv,B. si Al. Vancea: Fundamentele limbajelor de programare, Microinformatica, Cluj-Napoca, 1996.
4. Pressman, Roger S., Software Engineering. A Practitioner's Approach, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., 1992.
5. Reed,T.A.: An Introduction to Algorithm Design and Structured Programming, Prentice Hall, 1988.
6. Yourdon,E.N. and L.L.Constantine: Structured Design, Prentice Hall, 1979.
Evaluare Assessment
Forma de examinare este examenul scris, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa (discutia unui studiu de caz). Nota finala va fi formata din:
a) Activitatea de la seminar: 2 pct
b) Lucrare scrisa
1. Partea teoretica: 5 pct din cele 5 capitole
2. Parte aplicativa: studiu de caz - 2 pct
The assessment method is written exam. There will be two parts: the first one will contain theoretical questions, and the second a minicase study. The final mark (on a ten points scale, one point by default) will be obtained as:
a) Seminar activity: 2 pct
b) Written exam:
1. Theoretical part: 5 pct
2. Minicase study: 2 pct