Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme de operare Operating systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI009
4
2+2+2
7
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI009
2
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI009
4
2+2+2
7
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea de catre studenti a arhitecturii sistemelor de operare din familiile Unix si Windows (NT) Formarea deprinderilor de programare tip Shell si de preucrare a fisierelor text sub Unix.
Gestiunea, dispecerizarea si programarea aplicatiilor multitasking folosind procese sub Unix.
Cunoasterea si programarea la nivel de baza (fara utilizarea de medii vizuale) a interfetelor grafice utilizator pe platforme Windows (3.1, 3.11, 95, NT) si a comunicatiilor Web
Knowing the Windows and Unix operating systems to the levels: usage, internal architecture, programming and administration. Gaining (without visual programming environments) the necessary skills to operate and to design specific applications on the Windows and Unix operating systems and Web communications.
Continut
I. Curs
Sistemul de operare Unix: interfete exterioare si apeluri sistem
* Structura generala a sistemului
* Expresii regulare si specificari generice
* Specificarea fisierelor; principalele comenzi de manipulare
* Filtre; principii generale sort, awk, sed, grep (restul la laborator)
* Programarea in shell;
* Comenzi utile in context shell
* Apeluri sistem de gestiune a proceselor: fork, wait, exit, exec*
* I/O folosind handle: open, close, lseek, read, write
* Comunicatii intre procese: pipe, FIFO
Sisteme de operare cu interfete grafice utilizator
* Prezentare generala Windows 3.1
* Prezentare generala Windows NT
* Pachete de interfete grafice: Xwindow, Open windows, Sun view
* Comunicare Web: protocolul http si limbajul HTML
Concepte si tehnici folosite in sistemele de operare
* Tipuri de SC si SO. Canal I/O, zone tampon multiple
* Multiprogramare. Conversii off-line si tehnica SPOOLING
* Functiile unui SO; structura generala a unui SO
* Probleme privind gestiunea memoriei
* Probleme privind gestiunea fisierelor
* Limbaje de comanda
II. Laborator
1. Editarea textelor folosind ed, vi si joe
2. Comunicatii UNIX: mail, pine, write, talk
3. Comunicatii prin FTP si TELNET
4. Tratarea fisierelor text: awk (P1)
5. Tratarea fisierelor text: sed (P2), grep (P3)
6. Programe simple sh (P4)
7. Programe sh complexe (P5)
8. Programarea proceselor sub UNIX (P6)
9. Utilizare Windows si Xwindow
10. Browsere Web; crearea unei pagini Web utilizand HTML
11. Algoritmi de alocare a memoriei (P9)
12. Proba practica
Bibliografie
1. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994.
2. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
3. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1997.
4. Gams J. s.a. Windows NT4 Server Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
5. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.
6. Oliver D. Teach yourself HTML 3.2 in 24 hours. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com.
7. Rochkind M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985.
8. Sylvester P.P The Unix System GuideBook; An Introductory Guide for Serious Users. Springer Verlag, 1984.
9. *UNIX Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com.
Evaluare Assessment
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).
A compulsory application and a writing exam at finish of the semester. The mark is a mean between:
- the exam mark;
- the application mark;
- the semester activity: quality of programms, documentations etc.