Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Baze de date (2) Data bases (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI007
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI007
4
2+1+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI007
6
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. VARGA Viorica, ivarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea problemelor ce apar la bazele de date distribuite, accesul concurent la bazele de date, tehnologia client-server.
2. Cunoasterea in amanuntime a unui SGBD.
1. To get acquainted with the problems regarding the distributed data bases, the concurrent access to the data bases, the client-server technology.
2. To get acquainted with the details of a SGBD.
Continut
1. Accesul concurent la bazele de date. Tehnologia client-server.
2. Baze de date distribuite.
3. Protectia si securitatea bazelor de date.
4. Proiectarea bazelor de date.
5. Sisteme concrete de gestiune a bazelor de date (Visual FoxPro, SQL Server, Access).
6. Optimizarea interogarilor in bazele de date. Evaluarea operatorilor relationali.
Bibliografie
1. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
2. Dima, G., Dima, M., FoxPro. Editura Teora, Bucuresti, 1994.
3. Ghosh, S.P., Data Base Organization for Data Management. Academic Press, 1977.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
6. Tambulea, L. Structuri de date si banci de date, Litografiat Cluj-Napoca 1992.
7. Tambulea, L., FoxPro pentru programatori, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca 1995.
8. Tambulea, L., Access pentru programatori, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca 1996.
9. Documentatie pentru sistemele DBASE, FOXPRO, ACCESS, SQL SERVER.
Evaluare Assessment
Activitatea de la laborator se va aprecia cu o nota ce va avea ponderea de 1/3 din aprecierea finala. In timpul sesiunii se va da o proba scrisa (eliminatorie) si o proba practica la calculator, fiecare cu ponderea de 1/3 in aprecierea finala.
The laboratory work will represent 1/3 of the final grade. There will be a final written exam (eliminatory) and a practical exam, each representing 1/3 of the final grade.