Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme de operare (1) Operating systems (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI004
4
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea de catre studenti a arhitecturii sistemelor de operare din familiile Unix si Windows (NT)
Formarea deprinderilor de programare tip Shell si de preucrare a fisierelor text sub Unix.
Gestiunea, dispecerizarea si programarea aplicatiilor multitasking folosind procese sub Unix.
Cunoasterea si programarea la nivel de baza (fara utilizarea de medii vizuale) a interfetelor grafice utilizator pe platforme Windows (3.1, 3.11, 95, NT)
Knowing the Windows and Unix operating systems to the levels: usage, internal architecture, programming and administration. Gaining (without visual programming environments) the necessary skills to operate and to design specific applications on the Windows and Unix operating systems.
Continut
I. Curs
Sistemul de operare Unix: interfete exterioare
* Structura generala a sistemului
* Expresii regulare si specificari generice
* Sisteme de fisiere; specificarea fisierelor
* Filtre; principii generale sort, awk, sed, grep (restul la laborator)
* Procesoare de comenzi shell:sh, csh, ksh, bash; prezentari generale
* Programarea in shell
* Comenzi utile in context shell si gestiunea proceselor
* Elemente de administrare Unix; limbajul Perl
Sistemul de operare Unix: apeluri sistem
* Procese sub Unix; structura unui proces
* Structura interna a discului Unix
* Apeluri sistem de gestiune a proceselor: fork, wait, exit, exec*
* I/O folosind handle: open, close, lseek, read, write
* Comunicatii intre procese: pipe, FIFO
Sisteme de operare tip Windows
* Prezentare generala Windows 3.1
* Introducere in programarea Windows 3.1
* Prezentare generala Windows NT
* Procese si threaduri sub NT
* Introducere in programarea NT
II. Laborator
1. Editarea textelor folosind ed, vi si joe;
2. Comunicatii UNIX: mail, pine, write, talk; utilizare FTP si TELNET
3. Tratarea fisierelor text: awk (P1)
4. Tratarea fisierelor text: sed (P2), grep (P3)
5. Programe shell I (P4)
6. Programe shell II (P5)
7. Programe Perl (P6)
8. Programarea proceselor sub UNIX I (P7)
9. Programarea proceselor; comunicatii sub UNIX II (P8)
10. Probleme client - server (P9)
11. Operare sub Windows 3.1 si Windows NT
12. Proba practica
Bibliografie
1. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994.
2. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
3. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1997.
4. Gams J. s.a. Windows NT4 Server Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com.
5. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.
6. Rochkind M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985.
7. Sylvester P.P The Unix System GuideBook; An Introductory Guide for Serious Users. Springer Verlag, 1984.
8. * * *UNIX Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com.
Evaluare Assessment
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).
A compulsory application and an writing exam on finish of the semester. The mark is a mean between:
- the exam mark;
- the application mark;
- the semester activity: quality of programms, documentations etc.