Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare Programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI002
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI002
2
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI002
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MI002
2
2+2+2
8
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
MI002
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. FRENŢIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Lect. IONESCU Clara, clara@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea limbajului Pascal si formarea deprinderilor de executie, testare si punere la punct a programelor;
2. Cunoasterea notiunii de tip abstract de date si a deprinderilor de a specifica, proiecta si implementa astfel de tipuri (ca exemple: TAD lista simplu si dublu inlantuita, stiva, coada, arbore binar);
3. Cunoasterea modului de lucru cu obiecte in Pascal.
4. Formarea unui stil de programare.
To learn Pascal, and to get used to Pascal programming, running, testing, and debugging programs. To learn and get used with Abstract Data Types and, also, objects in Pascal. To acquire and improve the programming style.
Continut
1. Structuri de date. Liste liniare - stive, cozi; Liste circulare; Liste dublu inlantuite. Structuri arborescente, Traversarea arborilor binari; Reprezentarea arborilor prin arbori binari.
2. Tipuri structurate in Pascal.
3. Fisiere Pascal.
4. Tipul referinta. Structuri de date dinamice.
5. Tipuri abstracte de date. Notiunea de UNIT in Turbo-Pascal; TAD si implementarea lui in Pascal.
6. Grafica in Pascal.
7. Programare orientata obiect in Pascal.
Bibliografie
1. M.Frentiu si altii, Programare Pascal. Programe ilustrative, probleme propuse, pentru elevi si studenti, Ed.Promedia, 1995, 229 pagini, I.S.B.N. 973-96862-1-4.
2. M.Frentiu, V.Prejmereanu, Algoritmica si programare, Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1995, 261 pagini.
3. Frentiu, M., I.Lazar, S.Motogna si V.Prejmereanu, vol.I - Elaborarea algoritmilor, 1997, 188 pagini; vol.II - Programare Pascal, 392 pagini; Ed.Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca.
4. M.Frentiu si B.Parv, Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne, Ed.Promedia, Cluj-Napoca, 1994, 217 pag.
5. Cristea. V., E. Kalisz, I.Athanasiu, A. Paunoiu, Turbo Pascal 6.0, 23 pagini, Ed. Teora, 1992, Bucuresti.
Evaluare Assessment
La sfarsitul semestrului activitatea se incheie cu examen scris si o proba practica la laborator. Subiectele de examen vor consta din intrebari teoretice din toata materia predata si o problema, dintre cele tratate la curs, seminar si laborator. Activitatea de laborator se incheie cu o apreciere a activitatii din timpul anului si cu o proba practica la ultimul laborator, incheiata cu o nota, care va avea ponderea egala cu cea a lucrarii scrise. Nota finala este media aritmetica a celor doua note mentionate mai sus, cu conditia ca ambele note sa fie cel putin 5, in caz contrar nu se promoveaza examenul.
The laboratory activity consists of designing programs (as homework which is controlled by the assistants) and running them. Attention will be given to the way the students design, implement, and document their programs. At the end of term the activity is followed by an exam consisting of two parts: a written exam, and a practical one. The first one must verify the theoretical knowledge and the capacity to design and implement correct Pascal programs, and a first mark is given for this. The practical examination consists in designing, testing and debugging a Pascal program, for which a second mark is given. The final mark is the average of these two marks, but only if they are at least 5, otherwise the exam is not given. Knowledge evaluation will take into account both the theoretical and the practical knowledge, and also, of the abilities to use the computer for solving concrete problems. In this direction, the laboratory activity during the semester will also be considered. The examination subjects contain one theoretical and one practical problem, having equal weights in the final mark.