Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Geometrie proiectivă Projective geometry
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG021
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MG021
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment