Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Geometrie analitică Analytical geometry
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG020
2
2+1+0
5
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MG020
2
2+1+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MG020
2
2+1+0
5
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
MG020
2
2+1+0
5
obligatorie
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PINTEA Cornel, cpintea@math.ubbcluj.ro
Lect. VĂCĂREŢU Daniel, vacaretu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
In prima parte cursul face o trecere gradata de la geometria studiata in liceu la principalele notiuni ale geometriei trei dimenisonale, dupa care sunt abordate analitic obiectele geometriei trei dimensionale.
In the first part the course makes a gradual passage from the geometry studied in high-scholl to the principal notions of the three dimensional geometry and after that the objects of the three dimensional geometry are considered.
Continut
I. Transformari geometrice.
1. Izometrii. simetrii, translatii, rotatii.
2. Omotetia.
3. Inversiunea.
II. Geometrie analitica plana.
1. Spatiul vectorial al vectorilor liberi.
2. Caracterizarea vectoriala a dreptelor in plan.
3. Ecuatiile carteziene ale dreptelor in plan.
4. Cercul.
5. Studiul conicelor pe ecuatii reduse.
6. Reducerea conicelor la forma canonica.
III. Geometrie analitica in spatiu.
1. Caracterizarea vectoriala a dreptelor si planelor.
2. Ecuatiile carteziene ale dreptelor.
3. Ecuatiile carteziene ale planelor.
4. Sfera.
5. Studiul cuadricelor pe ecuatii reduse.
6. Generarea suprafetelor.
Bibliografie
1. Andrica, D., Varga, Cs., Vacaretu, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
2. Galbura, Gh., Rado, F., Geometrie, Ed. Did. si Ped. Bucuresti, 1979
3. Udriste, C., Tomuleanu, V., Geometrie analitica, Manual pentru clasa a-XI-a, Ed. Did si Ped. Bucuresti
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.