Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Complemente de geometrie Complements of geometry
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG009
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. VĂCĂREŢU Daniel, vacaretu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul completeaza cunostintele de geometrie ale studentilor cu notiuni si proprietati utile viitorilor profesori de matematica, in deplina concordanta cu programele si manualele scolare in vigoare.
Some supplementary results suceining the elementary geometry are given. The main topics of the course are very useful for the students becoming tachers in Mathematics.
Continut

Bibliografie
1.D.Andrica, Cs.Varga, D.Vacaretu, Teme de geometrie, Promedia-Plus, Cluj-Napoca,1997.
2.D.Branzei, col., Planul si spatiul euclidian, Editura Academiei, Bucuresti, 1986.
3.Nicolescu, L., Boskoff, V., Probleme practice de geometrie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1990
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.