Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Biomatematica Biomathematics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME278
4
2+1+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment