Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Elemente finite şi elemente de frontieră Finite elements and boundary elements
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME272
2
2+1+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment