Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de funcţii spline Special topics of spline function
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME262
4
2+1+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment