Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Modelare prin ecuaţii diferenţiale Mathematical modelling throughout differential equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME044
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. IANCU Crăciun, ciancu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment