Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale Selected topics of partial differential equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME042
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
ME042
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. SZILAGYI Paul, szilagyp@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Asimilarea unor metode actuale din teoria ecuatiilor cu derivate partiale.
To asimilate the main methods in the theory of partial differential equations.
Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment
Examen.
Exam.