Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii discrete şi recurente Discrete and reccurence equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME039
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
ME039
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. BEGE Antal, bege@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment