Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode topologice în analiza neliniară Topological methods in nonlinear analysis
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME037
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment