Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii cu derivate parţiale Partial differential equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME015
7
2+2+0
6
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
ME015
4
2+1+0
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Prof. Dr. SZILAGYI Paul, szilagyp@cs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. TRIF Damian, dtrif@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Initierea studentului in problematica ecuatiilor cu derivate partiale.
2. Cunoasterea de catre student a diferitelor moduri de abordare a ecuatiilor cu derivate partiale.
3. Cunoasterea de catre student a diverselor tehnici de rezolvare a problemelor ce implica ecuatii cu derivate partiale.
Asimilation of the basic elements and methods in partial differential equations, including numerical methods.
Continut
1. Observatii generale asupra ecuatiilor cu derivate partiale: clasificarea ecuatiilor cu derivate partiale, formele canonice ale ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul al doilea, probleme care conduc la ecuatii cu derivate partiale
2. Ecuatii de evolutie: problema Cauchy pentru coarda infinita, probleme mixte pentru ecuatia undelor si a caldurii.
3. Ecuatii eliptice: probleme Dirichlet si Neumann pentru ecuatia Poisson pentru cerc si dreptunghi.
4. Exprimarea solutiilor diferitelor probleme cu functia lui Green.
5. Solutii distributionale. Metode variationale.
6. Metode numerice: metoda diferentelor finite, metoda elementului finit, metode spectrale.
7. Dificultati numerice in rezolvarea problemelor pentru ecuatii cu derivate partiale
Bibliografie
1. V.Barbu, Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale, Ed. Acad.Rom., Bucuresti, 1993.
2. C.Kalik, Ecuatii cu derivate partiale, Ed.Did.Ped., Bucuresti, 1980.
3. V.S.Vladimirov, Ecuatiile fizicii matematice, Ed.St.Enciclp., Bucuresti, 1980.
4. A.Haimovici, Ecuatiile fizicii matematice si elemente de calcul variational, Ed.Did.Ped., 1976.
5. V.S.Vladimirov, Culegere de probleme ale ecuatiile fizicii matematice, Ed.St.Enciclp., 1982.
6. D.Trif, Ecuatii cu derivate partiale, Univ.Cluj, At.multiplicare, 1993.
Evaluare Assessment
Verificarea cunostintelor studentilor se va realiza printr-o lucrare scrisa in timpul semestrului (25 % din nota finala), examen scris (40 %) si examen oral (35 %).
Control paper (25% of the final mark), written examination (40 %) and oral examination (35%)