Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria punctului fix Fixed point theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME005
7
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea de catre studenti a principiilor fundamentale de punct fix si aplicatiile acestora in teoria ecuatiilor diferentiale si cu derivate partiale.
To asimilate the basic fixed point principles.
Continut
1. Principii de punct fix in multimi ordonate.
2. Principii de punct fix in spatii metrice.
3. Principii de punct fix in spatii Banach.
4. Aplicatii in teoria ecuatiilor integrale, ecuatiilor diferentiale ordinare si ecuatiilor diferentiale cu derivate partiale.
Bibliografie
1. I.A. Rus, Principii si aplicatii al teoriei punctului fix, Ed. Dacia, Cluj, 1979.
2. D. R. Smart, Fixed point theorems, Cambridge, 1974.
3. J. Dugundiji, A. Granas, Fixed point theory, PWN, 1982.
4. A. Rus, Teoria punctului fix in structuri algebrice, Cluj 1971.
5.I.A. Rus, Teoria punctului fix in Analiza functionala, Cluj, 1973.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.