Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii cu derivate partiale (1) Partial differential equations (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME003
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Prof. Dr. SZILAGYI Paul, szilagyp@cs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. TRIF Damian, dtrif@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea bazelor teoriei clasice si moderne a ecuatiilor cu derivate partiale.
Assimilation of the basic elements of classical and modern theory of partial differential equations.
Continut
1. Preliminarii. Forma generala a EDP de ordin doi; forma canonica, clasificare. Problemem din fizica care conduc la EDP. Probleme la limita asociate cu EDP. Probleme corect formulate.
2. Ecuatii eliptice; teoria clasica . Teorema divergentei si formulele lui Green. Solutia fundamentala a ecuatiei lui Laplace si teorema lui Riemann- Green de reprezentare a functiilor netede. Teorema de medie a functiilor armonice. Principiul de maxim; unicitatea si dependenta continua de date a solutiei clasice a problemei Dirichlet. Functia lui Green si reprezentarea integrala a solutiei problemei Dirichlet; formula lui Poisson pentru sfera. Problema lui Neumann.
3. Probleme eliptice la limitin spatii Sobolev. Distributii; spatii Sobolev; inegalitatea lui Poincare. Principiul lui Dirichlet; existenta si unicitatea solutiei slabe a problemei lui Dirichlet. Valori si functii proprii in spatii Hilbert; valori si functii proprii pentru Laplacean.
4. Ecuatii de evolutie. Principiul de maxim pentru ecuatia caldurii. Problemele mixte Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia caldurii si ecuatia undelor. Solutiile fundamentale ale ecuatiilor caldurii si undelor. Problema Cauchy; formule de reprezentare.
Bibliografie
1. V. Barbu, Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale, Ed. Acad. Rom., Bucuresti 1993
2. E. DiBenedetto, Partial Differential Equations, Birkhauser, Basel, 1995
3. G.B.Folland, Introduction to Partial Differential Ecuations, Princepton University Press, Princepton, 1976
4. J.Rauch, Partial Differential Equations, Springer, Berlin, 1991
5. H.Brezis, Analyse fonctionnelle, Masson, Paris, 1983
6. S.G. Mihlin, Ecuatii liniare cu deriv.part.,Ed.St.Enc.,1983
7. V.S.Vladimirov, Ecuatiile fizicii matematice, Ed.St.Enc.,1980
8. V.S.Vladimirov, Culegere de probleme de ecuatiile fizicii matematice, Ed.St.Enc., Bucuresti, 1981
9. C.Kalik, Ecuatii cu deriv.part., Ed.Did.Ped., Bucuresti,1980
10. D.Trif, Ecuatii cu derivate partiale, Univ. Babes-Bolyai, 1993
11.R.Precup, Ecuatii cu derivate partiale, Transilvania Press, Cluj,1997
Evaluare Assessment
Examen
Written and oral examination