Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (2) Ordinary differential equations and dynamical systems (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME002
6
2+1+0
5
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
ME002
6
2+2+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
ME002
4
2+2+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BEGE Antal, bege@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Intelegerea de catre student a notiunii de ecuatie diferentiala si ecuatie integrala.
2. Studiul diferitelor tipuri de ecuatii diferentiale si integrale.
3. Studiul diferitelor tehnici de rezolvare a ecuatiilor diferentiale si integrale.
4. Studiul diferitelor tehnici de abordare a problemelor ce implica rezolvarea ecuatiilor diferentiale si integrale.

Continut
1. Sisteme de ecuatii integrale Volterra si problema lui Cauchy. Ecuatii si inecuatii integrale. Teoreme de existenta si unicitate. Echivalenta cu problema lui Cauchy. Consecinte.
2. Sisteme de ecuatii integrale Fredholm si problema bilocala. Problema bilocala liniara. Functii Green. Problema bilocala neliniara. Echivalenta cu o ecuatie integrala Fredholm. Teoreme de existenta si unicitate.
3. Proprietati ale solutiilor ecuatiilor diferentiale liniare de ordinul I Principii de maxim. Proprietati ale zerourilor solutiilor. Unicitatea solutiei problemelor bilocale.
4. Teoria stabilitatii. Notiunea de stabilitate. Stabilitatea sistemelor liniare. Stabilitatea solutiilor sistemelor neliniare. Sisteme autonome. Solutii echilibru. Notiunea de stabilitate in termenii fluxului.
5. Integrale prime si ecuatii cu derivate partiale de ordinul 1. Caracterizarea integralelor prime. Ecuatii liniare si cvasiliniare cu derivate partiale de ordinul 1.
Bibliografie
1. I.A.Rus, Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice (Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996).
2. I.A.Rus, P.Pavel, Ecuatii diferentiale, Ed.Didactica, Bucuresti, 1982.
3. V.Barbu, Ecuatii diferentiale, Ed. Junimea, Iasi, 1985.
4. D.V.Ionescu, Ecuatii diferentiale si integrale, Ed.Didactica, Bucuresti, 1972.
Evaluare Assessment
Verificarea cunostintelor studentilor se va realiza printr-o lucrare scrisa in timpul anului (25 % din nota finala), examen scris (40 %) si examen oral (35 %).
Exam.