Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode statistice Statistical methods
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC253
1
2+2+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BLAGA Petru, pblaga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea unor generatori de numere aleatoare, care sa fie apoi utilizati in metode statistice de tip Monte Carlo.
Knowledge of some generators of random numbers, and uses of the generators in statistical methods of Monte Carlo type.
Continut
Generarea numerelor aleatoare uniforme. Metode de generare a numerelor aleatoare neuniforme (metoda inversa, metoda respingerii, metoda compunerii, metoda compararii). Metoda Monte Carlo in analiza numerica: calculul aproximativ al integralelor, rezolvarea sistemelor liniare de ecuatii algebrice, integrare numerica a ecuatiilor diferentiale si integrale.
Bibliografie
1. Deak, I., Random number generators and simulation, Akademiai Kiado, Budapest, 1990.
2. Ermakov, S. M., Metoda Monte Carlo si probleme inrudite, Editura Tehnica, Bucuresti, 1976.
3. Sacuiu, I., Zorilescu, D., Numere aleatoare. Aplicatii in economie, industrie si studiul fenomenelor naturale, Editura Academiei, 1978.
4. Vaduva, I., Modele de simulare cu calculatorul, Editura Tehnica, Bucuresti, 1977.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.