Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Calcul numeric şi simbolic Numerical and simbolical calculus
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC151
4
2+1+1
7
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. POP Sorin Iuliu, ispop@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment