Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode de calcul numeric şi statistic Numerical and statistical methods
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC028
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TRÎMBIŢAŞ Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment