Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de teoria probabilitaţilor Select topics of theory of probability
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC027
8
2+1+0
7,5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MIHOC Ioan, imihoc@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment